سامانه پاسخ به سوالات تخصصس

سامانه پاسخ به سوالات تخصصی

سامانه ای جامع برای پاسخ به انواع سوالات تخصصی دینی؛ اعم از فقهی، اصولی، تفسیری، اعتقادی و رجالی است.جدیدترین سوالات

 
 • انتقال ايدز به ديگري و فوت ناقل قبل از مجني عليه

  بيماري ايدز از طرف فرد مبتلابه عمد به ديگري سرايت كرده است اما ناقل زودتر از مجنى عليه فوت كرده است. ديه‌‌ي مجنى عليه و يا خسارات وارده بر او پس از مرگ جانى، در فروض قتل عمد، شبه عمد و خطاى محض بر عهده چه كسى است؟

  چه مقدار از مهریه بعد از تغییر جنسیت پرداخت می‌گردد

  حکم مهریه‌ی تعیین شده بعد از تغییر چیست؟ آیا پرداخت کلیه‌ی‌ آن (در صورتی که تغییر جنسیت داده مرد باشد) الزامی است؟ عدم پرداخت آن چطور؟ (در صورتی که تغییر جنسیت داده زن باشد) یا اینکه باید مدت زندگی زناشویی و مقدار مهریه با هم سنجیده شود و به مدتی که زندگی کرده‌‌اند مهر تعلق می‌گیرد؟

  قراردادهای مشروط به جنسیت بعد از تغییر جنسیت

  در قراردادهایی که جنسیت مطرح است (در قبل از انجام عمل، عقود و قراردادهایی بر حسب جنسیت صورت گرفته و بعد از مدتی جنسیت عوض شده است) تکلیف قراردادهای منعقده چیست؟ آیا خود به خود فسخ می‌گردند؟ در صورتی که رضایت متعاقب آن باشد چطور؟

  حکم قصاص بعد از تغییر جنسیت

  شخصی قتلی را مرتکب می‌شود یا جراحتی را به شخص وارد می‌سازد و سپس تغییر جنسیت می‌دهد، بر حسب کدام جنسیت وی با او برخورد می‌شود؟

  پزشک بر مریض در حال تغییر خویش جراحتی راوارد می‌سازد، برای پرداخت دیه وی بر حسب کدام جنسیت شخص تغییر یافته حکم می‌شود؟

  ادله جواز تغییر جنسیت

  آیا تغییر جنسیت جایز می‌باشد؟ ادلة جواز یا عدم جواز را لطفاً بفرمایید؟ حضرت آقا قائل به مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط و یا ممنوعیت مطلق می‌باشند؟کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) است.